Regionaal Platform Dementieondersteuning

Beste bezoeker,

Graag verwelkomen wij u op onze website en bedanken u voor uw belangstelling in ons platform. Het RPD staat voor Regionaal Platform Dementieondersteuning. Wij zijn actief binnen de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. Samen met onze partners uit deze regio proberen we de zorg voor mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk vorm te geven. Hierboven ziet u 3 blokken weergegeven, waaronder u de informatie kunt terugvinden die voor u relevant is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor algemene informatie over dementie kunt u de website van alzheimer nederland bezoeken.

Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen:

In de RPD regio is sinds 2011 ook de Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO) ontstaan. Alle informatie omtrent dit project kunt u op onze website terugvinden. Via de volgende link gaat u er direct naartoe:
VKO
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Het RPD wordt gefaciliteerd door Traverse Groep.