Ondersteuningsgroepen Partners van mensen met Dementie (OGPD) Bergen op Zoom

Woonzorgcentrum Stuijvenburgh Bergen op Zoom26-10-2018 / 13.30-15.30 uur

In 7 bijeenkomsten waarbij de nadruk voornamelijk ligt op het lotgenoten contact, wordt ook aandacht gegeven aan kennisoverdracht met betrekking tot dementie. Hoe gaan we om met...?