Uzelf, Mantelzorgers en Vrijwilligers

In de Zorgstandaard Dementie (voorjaar 2013) hebben vertegenwoordigers van patiënten met dementie, hun mantelzorgers, begeleiders en zorgverleners beschreven hoe goede zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers eruit moet zien: Beschreven is WAT (de norm) er moet gebeuren. Het gaat om zorg en ondersteuning in drie stadia: voor, tijdens en na de diagnose. Door hier te klikken komt u bij de publieksversie van de Zorgstandaard Dementie.

Deze website gaat een stap verder en geeft u een overzicht van HOE in onze regio de zorg en ondersteuning is georganiseerd en WIE u daarvoor kunt benaderen. U kunt een keuze maken uit de drie stadia van de ziekte:

Regionale zorgkaart

Mantelzorg Brabant in kaart gebracht

Agenda

  • Basiscursus Dementie voor Mantelzorgers en Vrijwilligers = VOL!

  • Ondersteuningsgroepen Partners van mensen met Dementie (OGPD) Bergen op Zoom

  • Ondersteuningsgroepen Partners van mensen met Dementie (OGPD) Roosendaal

  • Ondersteuningsgroep voor Partners van mensen met dementie (OGPD) Oudenbosch

  • Basiscursus Dementie voor Professionals najaar 2018

  • Studiemiddag GGZWNB / Dementienetwerk West-Brabant