Informeren door de huisarts

Het is de taak van de huisarts om de signalen van degene met het “niet-pluis” gevoel te bespreken en te bepalen of verder onderzoek gewenst is. Er is hiervoor een samenwerkingsmodel ontwikkeld, waarbinnen de huisarts de regiefunctie heeft. De huisarts wordt hierbij ondersteund en geadviseerd door deskundigen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn. Wanneer de klachten van de persoon mogelijk wijzen op een (beginnende) dementie, dan is het de taak en verantwoordelijkheid van de huisarts om, mogelijk in samenspraak met een specialist ouderengeneeskunde, zelf de diagnose te stellen of te verwijzen naar een organisatie die de diagnose kan stellen. Dit kan zijn een ziekenhuis of de GGZ.

Regionale zorgkaart

Mantelzorg Brabant in kaart gebracht