Informeren door de gemeente

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Ook mensen met (beginnende) dementie komen hiervoor in aanmerking. De gemeenten voeren de Wmo uit en bepalen zelf op welke manier ze dat doen.
De gemeenten in deze regio financieren de Wmo-loketten.

Medewerkers van deze loketten geven informatie of advies aan klanten over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van individuele voorzieningen die via de gemeenten of de AWBZ worden verstrekt en helpen zo nodig bij het invullen van formulieren. Deze medewerkers zijn niet specifiek geschoold op het gebied van dementie, maar als zij het vermoeden hebben dat er iets 'niet pluis' is, wordt de klant doorverwezen.