Diagnostiek op observatieafdeling De Wilg Wiekendael

Binnen Groenhuysen vindt observatie en diagnostiek plaats op het observatiecentrum binnen Regionaal Behandelcentrum Wiekendael te Roosendaal. Dit is een afdeling voor kortdurende observatie en diagnostiek voor kwetsbare ouderen met cognitieve stoornissen of (verdenking van) psychiatrische stoornissen in combinatie met een somatische zorgvraag. Deze ouderen kunnen zowel vanuit de thuissituatie als vanuit het ziekenhuis op het observatiecentrum terecht. Er kan binnen het observatiecentrum een diagnose gesteld worden o.b.v. observaties en diagnostiek. Tijdens de observatieperiode wordt gekeken naar gedrag, het dag- en nachtritme, activiteitenniveau, de omgang met anderen en het geheugen wordt beoordeeld. De observatieperiode is gemiddeld 6 weken met een maximale uitloop naar 3 maanden. Wanneer er sprake is van een delier kan de observatieperiode anders ingedeeld worden en langer duren. Vaak is er bij de cliënten op het observatiecentrum sprake van comorbiditeit (het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen) of komt het voor dat zij als gevolg van een delier (nog) niet naar huis kunnen terugkeren. Het doel is ontslag naar huis of eventuele doorplaatsing naar een intramurale woonsetting (plaatsingsadvies).