Diagnostiek vanuit de huisarts in samenwerking met de Specialist Ouderengeneeskunde (SO)

De samenwerking tussen de SO en de huisarts maakt diagnostiek volgens CBO-richtlijn diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie in de thuissituatie mogelijk. De klant wordt thuis bezocht door de specialist ouderengeneeskunde. Aanvullende onderzoeken worden in overleg met de huisarts gedaan. Het verslag met de diagnose wordt door de SO geschreven en naar de huisarts gestuurd. Na diagnostiek vindt doorgeleiding plaats naar een casemanager dementie. Opvolging vindt plaats binnen de MDO-structuur van de huisarts, waar het zorg- behandelplan wordt vastgesteld en, waar nodig, wordt aangevuld. MDO staat voor multi disciplinair overleg oftewel een overleg waar meerdere disciplines met elkaar het juiste zorg- en behandelplan opstellen. In het werkgebied van het RPD worden de SO's ingezet vanuit Groenhuysen, tanteLouise-Vivensis en TWB Thuiszorg met Aandacht.