Zorg en Diensten

Nadat gebleken is dat u of iemand in uw omgeving de diagnose Dementie heeft gekregen is het belangrijk dat er wordt gekeken hoe u zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Tijdens het proces van dementie zal u allerlei soorten zorg nodig hebben. Op deze pagina hebben we alle diensten in drie groepen verdeelt:

-          Thuiswonen
-          Opname
-          Overige diensten

Gedurende het proces van dementie kunt u of uw dierbare tegen allerlei zaken aan lopen. Het is belangrijk dat u weet dat u er niet alleen voor staat. Daarnaast is het ook belangrijk dat u weet wat er mogelijk is voor iemand met dementie of hun naasten. Bij elk kopje wordt uitleg gegeven over de specifieke vorm van zorg. Daarnaast kunt u onderaan elke pagina de verschillende organisaties binnen onze regio vinden die het aanbieden. Mocht u in de onderstaande diensten niet uw antwoord terug vinden dan kunt u altijd contact opnemen met het RPD of met het Wmo-loket van uw gemeente.