Aparte woonvormen

Naast de reguliere vormen van opname is er ook een aantal varianten ontwikkeld, zoals in de vorm van kleinschalige woonvormen. In kleine woonvormen voor dementerende ouderen wordt zorg geboden in een huiselijke en herkenbare omgeving. De bewoners vormen er met elkaar een gewoon huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. De verzorgende en begeleidende medewerkers zijn onderdeel van het huishouden. De ondersteuning en de zorg sluit zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en voorkeuren van de bewoners.

Kenmerken van kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen:

•    kleine groepen (6 tot 8) bewoners die zorg en ondersteuning krijgen van een vast team medewerkers;
•    de woonruimte is herkenbaar als een huis, er is bijvoorbeeld een gezamenlijke woonkamer en iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer;
•    er wordt een gewoon huishouden gevoerd, er kan bijvoorbeeld gekookt en afgewassen worden;
•    de bewoner heeft meer vrijheid in het inrichten van zijn dagelijkse leven.

Waar kunnen kleinschalige voorzieningen ondergebracht zijn?

- Zelfstandige woonvoorzieningen
Dit zijn gewone woonhuizen in de wijk. De bewoners kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld wijkhuis of winkels in de buurt.
Deze woningen kunnen van een particuliere organisatie of van een woningstichting zijn.

- Verzorgingshuis
In sommige gevallen worden bepaalde gedeeltes van een verzorgingshuis ingericht als kleinschalige woonvorm.

- Verpleeghuis
Hier kunnen bijvoorbeeld bepaalde afdelingen verkleind worden om een herkenbare en huiselijkere omgeving te creëren.

Er bestaan voor- en nadelen aan kleine woonvormen ten opzichte van de reguliere woonvormen, zoals verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

U kunt zich hierover laten informeren.
Meestal hebben de instellingen een folder om een eerste indruk te geven. U kunt ook een aantal voorzieningen bezoeken om de sfeer te proeven. Zoek eventueel contact met familieleden van bewoners of leden van de cliëntenraad van de instelling.