Respijtzorg

Respijtzorg is een verzamelnaam voor voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of een vrijwilliger. Zo krijgen zij een adempauze, oftewel even respijt van de zorg. De zorg kan tijdelijk worden overgenomen door thuiszorgorganisaties, vrijwilligers of mensen die thuis begeleiding bieden.

Hieronder staan verschillende organisaties die extra informatie kunnen geven of een vorm van respijtzorg aanbieden.