Revalidatie na ziekenhuisopname

Na een ziekenhuisopname moeten mensen vaak revalideren om weer volledig te kunnen functioneren. Natuurlijk komen er bij mensen met dementie nog andere componenten bij kijken. Op de site van Alzheimer Nederland kunt u hier meer informatie over vinden. Mocht er gekozen worden voor behandeling van iemand die revalidatie nodig heeft, dan is het belangrijk dit goed kort te sluiten met de behandelende artsen. Daarbij kunnen de transferverpleegkundigen u hier altijd bij ondersteunen en informatie over geven.
Revalidanten verblijven gemiddeld 40 dagen in een revalidatiecentrum. U kunt maximaal 6 maanden verblijven om te revalideren. De duur van uw revalidatie is afhankelijk van uw revalidatievraag en aandoening. In samenspraak met de medisch specialist wordt bepaald hoe lang u revalideert. Alle behandelingen tijdens uw revalidatie helpen u om weer voor uzelf te zorgen. U leert bijvoorbeeld opnieuw praten, lopen, bewegen, schrijven of eten met bestek. U gaat actief aan de slag onder begeleiding van ervaren en goed opgeleide professionals.

 

Hieronder vindt u de organisaties die revalidatie aanbieden binnen onze regio: