Telefooncirkel

Voor wie is de telefooncirkel bedoeld?

Voor mensen bij wie de problemen toenemen door het ouder worden en het doolhof van voorzieningen zó onoverzichtelijk is, dat ze er niet de juiste weg in weten te vinden. En ook voor mensen die weinig sociale contacten hebben. Mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken, hebben soms wat extra ondersteuning nodig.

Via een telefooncirkel hebben mensen niet alleen dagelijks aanspraak maar kan er ook toezicht worden gehouden op iemand zijn situatie.

Werkwijze:
Elke morgen wordt de eerste deelnemer op een vast tijdstip gebeld door één van de vrijwilligers. Daarna bellen de deelnemers elkaar volgens een vaste volgorde, totdat deze telefooncirkel rond is. In feite houdt het in dat u maximaal twee keer per dag voor de gezelligheid gebeld wordt. Tegelijkertijd geeft het ook een veilig gevoel. Want als er niet wordt opgenomen rond het afgesproken tijdstip, dan zorgt de telefooncirkelmedewerker dat er iemand een kijkje gaat nemen om te zien of er iets aan de hand is.
Binnen de regio van het RPD zijn er wel mogelijkheden tot het vormen van een telefooncirkel, maar wordt deze vorm weinig/niet toegepast.