Wonen algemeen

Woningcorporaties en woon-zorg instellingen bouwen voor een uiteenlopende doelgroep. Van de jonge starter tot gezinnen en van senioren, tot de doelgroep met beperkingen. Soms in overleg/samenspraak met zorg- en welzijn, vaak door woningen zo breed mogelijk inzetbaar te maken, de zgn. nultrede-woningen die voor iedere levensfase geschikt zijn.

Corporaties werken samen met zorginstellingen als het gaat om voorzieningen in een begeleid-wonen achtige setting. Een recent voorbeeld hiervan is de Vissershaven Bergen op Zoom waarbij tanteLouise-Vivensis een aantal woningen afneemt van de corporatie en waarbij rekening is gehouden met de behoeften van de doelgroep. Ook complex Moermont in Bergen op Zoom is hier een goed voorbeeld van. Door de hele RPD-regio zijn voorbeelden van samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen te vinden.

Doordat de laatste jaren alleen nog maar levensloop-geschikt gebouwd wordt, is meestal ook later een doelgroepwijziging probleemloos door te voeren.

Onderdeel van dit levensloopgeschikt bouwen, is een actieve en intensieve benutting van domotica-toepassingen.

Om alle doelgroepen goed van dienst te kunnen zijn maar ook de reguliere huurder niet tekort te doen, onderhouden wij zowel met gemeente- als zorg- en welzijninstellingen een intensief contact.