Casemanager Dementie

Naast de ziektediagnostiek heeft de zorgdiagnostiek een speciale plaats in de keten van dementie. Met de mens met dementie en naasten moet onderzocht worden welke behoeften er zijn en welke zorg of voorzieningen gewenst en aangevraagd kunnen worden. Zorgdiagnostiek is het in kaart brengen van de zorgproblemen van de mens met dementie en zijn mantelzorger.

De zorgdiagnostiek is nooit klaar; ook na het stellen van de diagnose zal er aandacht voor moeten blijven. In overleg met de huisarts wordt - samen met de mens met dementie en naasten (ook wel cliëntsysteem genaamd), en de eventueel betrokken professionals van de verschillende organisaties - een casemanager toegewezen, die de huisarts ondersteunt.
De casemanager zorgt voor overleg met en terugrapportage naar verwijzer en huisarts.
In de thuissituatie is de casemanager, samen met cliënt/mantelzorger, verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het zorgplan en aanspreekpunt voor cliënt(systeem).

Wilt u een casemanager dementie aanvragen of een gesprek hiermee? Hiernaast vind u de organisaties terug die binnen onze regio hieraan vorm geven.