Diagnostiek op observatieafdeling De Wilg Wiekendael

Binnen stichting Groenhuysen vindt diagnostiek plaats op de observatieafdeling De Wilg Wiekendael. Dit is een afdeling voor kortdurende observatie, diagnostiek en revalidatie van met name kwetsbare patiënten met cognitieve stoornissen vanuit thuis of het ziekenhuis. Vaak hebben deze patiënten comorbiditeit (het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen) of komt het voor dat zij als gevolg van een (postoperatief) delier (nog) niet naar huis kunnen terugkeren. Er worden diverse onderzoeken verricht zowel op somatisch, psychologisch als psychiatrisch gebied, waarna de noodzakelijke behandeling plaatsvindt. Dit kan zowel medicamenteus, via probleemgerichte therapie of door begeleiding worden gerealiseerd. Het doel is ontslag naar huis of doorplaatsing naar een intramurale woonsetting.