Diagnostiek vanuit Bravis Ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

De aanmelding van patiënten loopt via de huisarts. De huisarts kan via zorgdomein direct een verwijzing geven. Vanaf september 2014 zal ook de geriatrie in het Bravis Ziekenhuis Roosendaal vorm gegeven gaan worden. Vanaf die datum zal iedere nieuwe patiënt een Compleet Geriatric Assesment (CGA) doorlopen. Dit betekent dat de patiënt eerst bij de geriatrisch verpleegkundige komt en aansluitend bij de geriater. Op basis van dit CGA wordt dan door de geriater beoordeeld of nader onderzoek tijdens een dagopname (geheugenpoli/valpoli/algemene dagopname) noodzakelijk is. De Geheugenpoli: de patiënt komt in een halve dagopname op de afdeling en wordt daar gezien door de activiteitentherapeut, de verpleegkundige en de geriater. Daar vinden verschillende testen plaats (o.a. lichamelijk onderzoek, geheugentesten en uitgebreide anamnese). Aan het eind van het dagdeel krijgt de patiënt of de diagnose en behandeling te horen of er wordt een vervolgafspraak gemaakt voor nader onderzoek.