Informeren door gemeente

Gemeenten hebben vanuit de Wmo de taak burgers te ondersteunen bij hun deelname in de samenleving. Dit geldt dus ook voor de mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.
De onderdelen ‘informatie en voorlichting’ en ‘participatie in de samenleving’ zijn twee belangrijke onderdelen in deze fase, die de taak en verantwoordelijkheid zijn van de gemeenten. De gemeenten in deze regio’s financieren de Wmo-loketten. Medewerkers van deze loketten geven informatie of advies aan klanten over de mogelijkheden die er zijn op het gebied van individuele voorzieningen die via de gemeenten of de AWBZ worden verstrekt en helpen zo nodig bij het invullen van formulieren. Deze medewerkers zijn niet specifiek geschoold op het gebied van dementie, maar als zij het vermoeden hebben dat er iets ‘niet pluis’ is, wordt de klant doorverwezen.