scholingen keuze

 1. Alzheimer Cafes 
 2. Ondersteuningsgroepen voor Naasten van mensen met Dementie
 3. Basiscursus Dementie voor Mantelzorgers & Vrijwilligers
 4. Kennisondersteuning aan werkgroepen Dementie vriendelijke Gemeenten (DVG)
 5. Workshop Dementievriendelijke Verenigingen (DVV)
 6. Basiscursus Dementie voor Verzorgenden, verpleegkundigen, Welzijnswerkers & Paramedici 
 7. Informatiebijeenkomst "Kijkje in de Keuken" 
 8. Scholing Casemanagement Dementie (CMD), Paramedici en (Wijk) verpleegkundigen
 9. Informatiebijeenkomst Bejegening
 10. Jaarlijkse "Kroket"-bijeenkomst
 11. Jaarplanning RPD