Zorg en Diensten

Nadat gebleken is dat uw client de diagnose Dementie heeft gekregen, is het belangrijk dat er wordt gekeken hoe diegene zo goed mogelijk ondersteund kan worden. Tijdens het proces van dementie zal de cliënt en zijn naasten allerlei soorten zorg nodig hebben. Natuurlijk kunt u als professional niet op de hoogte zijn van alle diensten en/of ontwikkelingen. Op deze pagina hebben we alle diensten in drie groepen verdeeld:

-          Thuiswonen
-          Opname
-          Overige diensten

Gedurende het proces van dementie kan de cliënt met dementie of zijn naasten tegen allerlei zaken aan lopen. Het is belangrijk dat u als professional weet wat er mogelijk is en waar u deze naartoe kan verwijzen. Bij elk kopje wordt uitleg gegeven over de specifieke vorm van zorg. Daarnaast kunt u onderaan elke pagina de verschillende organisaties binnen onze regio vinden die het aanbieden. Mocht u in de onderstaande diensten niet uw antwoord terug vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met het RPD of met het Wmo-loket van uw gemeente.