Crisisinterventie

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat er acuut een opname geregeld moet worden omdat het in de thuissituatie uit de hand loopt. Dat het zover komt, wil iedereen natuurlijk voorkomen, maar soms is het niet anders. Via uw huisarts, het ziekenhuis of anderen kunt u dan direct bij ons terecht.
Wanneer u bij ons in huis bent, kijken we in overleg met u, uw familie en de arts wat er verder moet gebeuren.
Crisisinterventie (opname) nood( logeren):