Opname Verzorgings- verpleeghuis

Mensen met beginnende dementie die  niet meer  zelfstandig kunnen wonen, kunnen in aanmerking komen om in een zorginstelling te gaan wonen. De medewerkers ondersteunen de cliënt bij het dagelijkse ritme van de dag en houden een oogje in het zeil. Bij het leveren van de zorg wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele behoefte van de cliënt.
Mensen in een gevorderd stadium van dementie hebben bij veel zaken hulp nodig. Zij hebben intensieve verzorging en bescherming nodig. Dit kan geboden worden bij beschermd wonen. Beschermd wonen is een pakket waarbij de cliënt intensieve zorg, behandeling en begeleiding krijgt. Ook bij het leveren van deze zorg wordt rekening gehouden met de individuele behoeftes van de cliënt.
Onderdeel van het product beschermd wonen is het kleinschalig wonen.  Kleinschalig wonen, daar wordt over gesproken als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er met de groep gekookt, worden samen de boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats.

Onderstaande organisaties bieden in de regio de verzorgings- en/of verpleeghuizen aan. U kunt hier ook terecht mocht u hier meer informatie over willen. Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij uw ouderenorganisatie of Wmo-loket voor advies en informatie.