Mantelzorgondersteuning

In de huidige maatschappij wordt er een steeds groter beroep gedaan op mantelzorg. Natuurlijk zitten hier ook grenzen aan. Om te zorgen dat mantelzorgers ergens terecht kunnen als ze het even niet meer overzien, is de mantelzorgondersteuning in het leven geroepen. De belangrijkste taak is advies en praktische hulp. Mantelzorgondersteuning kan dus bestaan uit advies over de verzorging, tijdelijke overname van de zorg, financiële ondersteuning en hulp bij het organiseren van de zorg. Daarnaast kunnen ze u ook helpen met de juiste zorg of ondersteuning aan te vragen.
Als mantelzorger kunt u zelf steun krijgen, bijvoorbeeld advies over de verzorging. U kunt hiervoor terecht bij:
•    De Steunpunten Mantelzorg (voor informatie en advies).
•    Thuiszorginstellingen (mantelzorgondersteuning).
•    Uw gemeente (vraag bij het Wmo-loket van uw gemeente wat de mogelijkheden zijn).
•    Zorgvoorelkaar.com, een soort marktplaats waar cliënten en (vrijwillige) hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten.

Hieronder geven wij de linken naar de steunpunten mantelzorg weer die in onze regio actief zijn.