Dagverzorging

De dagverzorging is bestemd voor de nog thuiswonende oudere, die behoefte heeft aan contacten en niet meer geheel zelfstandig kan functioneren.

De bezoeker staat centraal, contact met mantelzorger is minimaal. Het doel van de dagverzorging is ouderen in staat te stellen zolang mogelijk te blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. De dagverzorging biedt een activiteitenprogramma waar mensen met dementie aan kunnen deelnemen, zoals gezelschapsspelen, handwerken, kaarten, bewegen, etc. De warme maaltijd wordt gezamenlijk gebruikt en alle activiteiten vinden plaats in huiselijke sfeer. Hierdoor komen mensen niet alleen buitenshuis, maar hebben ze ook sociale contacten. Het zorgt er ook voor dat de thuissituatie onlast wordt.

Hieronder kunt u de organisaties terugvinden die dagverzorging binnen de regio aanbieden.