Vrijwillige diensten

In de huidige maatschappij wordt er steeds meer verwacht van de mensen zelf en hun omgeving. Toch is niet iedereen in staat om hulp te krijgen vanuit de eigen omgeving. In de regio van het RPD zijn er meerdere organisaties die voor hun werkzaamheden gebruik maken van vrijwilligers. De vrijwilligers worden ingezet bij het ondersteunen van mensen die bepaalde taken zelf niet meer kunnen uitvoeren. Het scheelt per organisatie en per dienst of hier nog kosten aan zijn verbonden. Voor de specifieke informatie kunt u het beste contact opnemen met één van de onderstaande organisaties.

Wat kunt u verstaan onder de diensten. Bij de diensten is er een vrijwilliger die u ondersteunt bij het uitvoeren van een bepaalde taak. Dit kan een wekelijkse taak zijn waarbij u een vaste vrijwilliger toegewezen krijgt. U kunt hierbij denken aan het ondersteunen bij boodschappen doen, hulp voor en bij allerlei zaken. U maakt binnen de richtlijnen van de organisatie hier samen met de vrijwilliger afspraken over. Het ligt aan de situatie of iemand iets voor u doet of hij alleen ondersteuning biedt en u zelf de taak blijft uitvoeren. Daarnaast zijn er ook éénmalige diensten. Dit gaat dan vaak over het vervoeren van iemand, klusjes of incidentele ondersteuning. Hieronder kunt u de organisaties terugvinden die binnen de regio van het RPD hier vorm aan geven. Hier kunt u ook de specifieke en directe gegevens terugvinden.