Wonen algemeen

Woningcorporaties en woon- en zorginstellingen bouwen voor een uiteenlopende doelgroep. Van de jonge starter tot gezinnen en van senioren tot de doelgroep met beperkingen. Soms gebeurt dit in overleg/samenspraak met zorg- en welzijnsinstellingen. Woningen worden zo breed mogelijk inzetbaar gemaakt, de zgn. nultrede-woningen die voor iedere levensfase geschikt zijn.

Corporaties werken samen met zorginstellingen als het gaat om voorzieningen in een begeleid-wonen-achtige setting. Een recent voorbeeld hiervan is de Vissershaven Bergen op Zoom, waarbij tanteLouise-Vivensis een aantal woningen afneemt van de corporatie en waarbij rekening is gehouden met de behoeften van de doelgroep. Ook complex Moermont in Bergen op Zoom is hier een goed voorbeeld van. Door de hele RPD-regio zijn voorbeelden van samenwerking tussen woningcorporaties en zorginstellingen te vinden.

Doordat de laatste jaren alleen nog maar levensloopgeschikt gebouwd wordt, is meestal ook later een doelgroepwijziging probleemloos door te voeren.

Onderdeel van dit levensloopgeschikt bouwen, is een actieve en intensieve benutting van domotica-toepassingen.

Om alle doelgroepen goed van dienst te kunnen zijn maar ook de reguliere huurder niet tekort te doen, onderhoudt de woningcorporatie zowel met gemeente als zorg- en welzijnsinstellingen een intensief contact.