Missie RPD

Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers door ketenpartners te ondersteunen en gezamenlijk plannen te ontwikkelen. Mensen met dementie en hun partners kunnen daardoor beter omgaan met dementie, hun draagkracht wordt waar mogelijk vergroot en de zorgbelasting verlicht, hun participatie in de maatschappij wordt vergroot en het sociaal isolement wordt doorbroken.